Olsbo Invest är Saras och Erik Wallmans yrkesmässiga och kreativa utlopp. Målet med verksamheten är att försörja och berika oss genom att göra det vi älskar, vilket växlar över tid.

Sara är en konstnärlig strukturperson med såväl fotografiskt sinne som minne och med en enastående känsla för färg, form och det visuella. Sara har en mångfacetterad bakgrund med ett grundmurat ordningssinne och stresstålighet från många år diverse serviceyrken. Erik har jobbat med nästan allt och är en före detta programmerande popcornhjärna som gillar att utmana normer och skapa såväl som digitalt, socialt som organisatoriskt. Vi jobbar helst ihop med människor som har sanna, obestridliga begåvningar men inte nödvändigtvis meriter. Vi är bägge relativt sociala och jobbar som allra bäst när vi gör saker tillsammans.

Beroende på vilka projekt vi är involverade i så anställer vi de begåvningar vi behöver addera. Som regel använder vi oss av den enorma outnyttjade resursen som finns i arbetslösa, passionerade och intresserade personer enligt The Scape Bay-modellen.

Avstampet för bolaget är Eriks innehav i företaget InfoCaption som han var med och startade 2002. Olsbo Invest bildades 2010 för att kunna använda det innehavet och den utdelning som då kom till att driva upp nya, mer kreativa inkomstkällor att komplettera befintliga mer ”normala” uppdrag och intäkter. 2014 påbörjades en uppskalning av InfoCaption där Olsbo Invest och systerföretaget The Scape Bay spelat en stor roll i resurssättningen under den brantaste tillväxtfasen.  Vissa tjänster utförs direkt åt kund, andra tillhandahålls systerbolaget The Scape Bay AB (NewScape) som i sin tur debiterar slutkund.

Företaget får sina intäkter genom:

1.       Tjänsteförsäljning av konsulttjänster inom

  •    Digital utveckling
  •    Affärsutveckling, coaching, interim management och ledarskap 
  •    Administrativa tjänster
  •    Fotografering och bildredigering
  •    Marktjänst och kontorsstädning
  •    Anordnande och genomförande av konferenser / teambuilding
  •    Design, inredning och formgivning

2.       Lönebidrag och coachingstöd vissa av de praktikanter vi har haft

3.       Handel med aktier genom dotterbolaget New Norm Invest AB

4.       Försäljning av konstnärliga föremål av egen produktion

Då målsättningen för innehavet i InfoCaption är en exit är det långsiktiga målet med Olsbo Invest att stå där med vettiga intäktskällor och roliga uppdrag när den dagen kommer utan att vara alltför beroende av att direkt ta avkastning från försäljningen av innehavet.