Socialt, digitalt och smart

Framtidens företag med människan i fokus


Olsbo Invest grundades 2010 av Nils Erik Wallman och är en inkubator för affärsmässiga idéer och infall med fokus på:
  • Människans inneboande vilja till samarbete och lärande
  • Digitalisering och automatisering av sådant ingen vill göra
  • Att använda kraften i varje individ, särskilt de som ser sig som "misfits" i traditionellt arbetsliv
  • Vinstdrivande företagande med människan i fokus
  • Business Kharma - uppriktighet och ärlighet som konkurrensfördel

Längstmed vägen insåg han tillsammans med sin fru Sara att de jobbade väldigt bra tillsammans. Då tillkom ett antal dimensioner till verksamhetens inriktning:

  • Struktur och service, rätt sak på rätt plats i rätt tid
  • Design, formgivning och färgsättning
  • Socialt, snyggt och fungerande
  • Vackert, motiverande och användbart - främst kring fotografering

Vi kan alla drömma fram vackra visioner och leva frustrerat i den värld som inte motsvarar visionen.  Men vi kan också finna glädje i att förverkliga våra visioner, bit för bit - lite grann hela tiden.  Olsbo Invest förverkligar visionen om ett mer människovänligt, ärligt och uppriktigt samhälle, steg för steg men hela tiden. Under lönsamhet. Med människorna i fokus. Och vi har vansinnigt kul efter vägen.